Sevärdheter

Åsgarnsdalen

Åsgarnsdalen

Åsgarnsdalen

Här sträcker Dalälvens väna och bördiga jordbrukslandskap en arm upp i trolska Garpenbergsskogar. I åtminstone 5000 år har människor bott och levt just här. I dag sjuder det av liv i Åsgarnsdalen. Byarna är attraktiva boplatser. Bygdegården är vitalt kulturhus. Besökare strömmar till, från när och fjärran, för att fiska i sjöar, söka skogarnas spänning och ro, vandra och motionera i naturskönt landskap eller hämta andan på gamla eller nya dalagårdar.

Välkommen till norra Folkärna och södra Garpenberg!