Ny bro till ”hyttan”

Ett ansökningsprojekt vi jobbar med är att få till en ny bro till vår hyttruin. Denna ansökan skall gå till Leader i Gysinge. Vi inväntar här offerter från 3 stycken intressenter.

Efter att vi fått in dessa offerter har nu styrelsen beslutat för vilken offert vi går vidare med varför ansökan är inskickad till Leader/Gysinge och där vi nu avvaktar svar om bidrag.

Offert antagen; Offert_Ramp-Johan

Offert ej antagen; Offert 1095. Ny bro vid dansplats

Ansökan; Ansokan-paraplyprojekt-Smaortsutveckling-3-0

Projektet har nu beviljats och tidsplanering börjar med en gång. Projektet skall vara genomfört och klart under oktober månad.

Projektet genomförs med medel från Leader;

 

Här följer en del dokument;

Infoblad paraplyprojekt Småortsutveckling 3.0

Anvisningar angående delaktivitet

Avtal delaktivitet paraplyprojek

tRedovisning paraplyprojekt Småortsutveckling 3.0