Ny bro till ”hyttan”

Ett ansökningsprojekt vi jobbar med är att få till en ny bro till vår hyttruin. Denna ansökan skall gå till Leader i Gysinge. Vi inväntar här offerter från 3 stycken intressenter.

Efter att vi fått in dessa offerter har nu styrelsen beslutat för vilken offert vi går vidare med varför ansökan är inskickad till Leader/Gysinge och där vi nu avvaktar svar om bidrag.

Offert antagen; Offert_Ramp-Johan

Offert ej ntagen; Offert 1095. Ny bro vid dansplats

Ansökan; Ansokan-paraplyprojekt-Smaortsutveckling-3-0

 

Här inväntar vi nu svar från Leader om ansökan beviljas.