Åsgarns Bygdegård Stadgar

Här kan ni läsa stadgarna för Åsgarns Bygdegård.

Senaste ändring och beslut för stadgarna togs på Årsmöte 2020-03-22.

Åsgarns Bygdegård stadgar; Åsgarns Stadgar 2020