Järnvägen

 

GFJ-Järnvägen

GFJ står för Gruvugården-Fors järnväg och invigdes den 9 februari 1905

Det var bergsbrukets behov som drev fram de stora järnvägsbyggena på 1860-talet. 1859 invigdes järnvägen mellan Gävle och Falun. 1873 drogs Norra stambanan fram via Krylbo där Avesta jernverk låg.  Stambanan fortsatt sedan via  Fors mot Storvik-Bollnäs och Ånge.

Med järnvägen kunde man frakta både kol och malm till industrierna och produkter därifrån.

De järnbruk som hamnade på sidan av järnvägsnätet fick snabbt en stor konkurrensnackdel.

Därför beslöt Garpenbergs bruk att bekosta ett eget spår från Fors till Garpenberg. I en första etapp år 1905  drogs järnvägen till Brattfors för att tre år senare,1908 förlängas till gruvgården i Finnhyttan. Upp till 350 man arbetade med detta järnvägsbygge. Därav namnet Gruvgården-Fors-Järnväg (GFJ.) Persontrafiken lades ner 1932 medan det kördes godståg fram till 1967.

Förutseende bybor såg till att banvallen mellan Fors Och Åsgarn behölls via  kommunalt ägo och används idag både som väg för jord- och skogsbruk och som motionsspår.