Åsgarn

När man nämner ordet Åsgarn kan man antingen tala om byn Åsgarn eller sjön Åsgarn.

 

Byn Åsgarn

Den lilla byn  Åsgarn ligger sex kilometer utanför samhället Fors på vägen mot Garpenberg. Här ligger bla den gamla skolbyggnaden som numera är den välbesökta och populära Åsgarns Bygdegård, vilken även fungerar som navet i bygden med sina alla aktiviteter. I Åsgarn finns även hyttplats, bagarstuga och Kulturens kapell.

Sjön Åsgarn

Åsgarn är en sjö i Avesta kommun i Dalarna och ingår i Dalälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 1,78 kvadratkilometer och ligger 70,9 meter över havet. Vid provfiske har bland annat abborre, gers, gädda och karpfisk (obestämd) fångats i sjön.