Kolarbo Vattenförening

Här finns ”allt” ni behöver veta om Kolarbo Vattenförening. Vilka som sitter i styrelsen som ni kan kontakta, stadgar, protokoll samt löpande information om vad som har hänt under åren.

Information om styrelsen;

Kolarbo Vattenförening 2019 Styrelse

Medlemmar i Kolarbo Vattenförening;

KV Medlemslista

Karta över sträckning av vattenledning;

Information om vattenmätare från Avesta Kommun;

AV Info om vattenmatare

Här finns huvudnyckel för avstängning av inkommande vatten ute;

Avstängningsnyckel finns uppe vid Kolarbo Skola.

Information om avstängningsventiler hos medlemmar samt huvudavstängningar;

Avstängningsventiler

Avstängningsnyckeln står till vänster under fönstret på trappen vid huvudingången.

Stadgar för Kolarbo Vattenförening;

STADGAR FÖR KOLARBO VATTENFÖRENING

Föreningens bildande;

Bildande AvKommun

Bildande 1

Bildande 2

Bildande 3

Protokoll;

Årsmöte Kolarbo vattenförening 2019 05 05

Röstlängd Kolarbovattenförening 2019 kopia

2019

Vecka 26, 2019, Måndag 24 Juni

Här ovan ser ni ett bildcollage när läckan nedanför Siv lagades Måndagen den 24 Juni, 7.00 – 16.30. Dom lyckliga arbetarna var Kenneth, Henrik och Roland. Förstorar ni bild 4 ser ni hur vattnet rinner ur slangen på undersidan. Liksom förra gången vi hade en läcka nedanför Siv var det återigen berget och en sten som sakta men säkert ”gnagt” hål på slangen.

Vecka 25, 2019

Torsdag/Fredag i midsommarveckan upptäckte Bruno Danielsson att det ”forsade” vatten på samma ställe där vi tidigare haft en läcka nedanför Siv Andersson i Kolarbo. Läckan kommer att åtgärdas under måndagen, 24 Juni.

Mer information kommer……..

Vecka 23, 2019

På måndagen, 3 juni, hölls ett extra styrelsemöte med anledning av den vattenmängd som går åt. På mötet beslöts att undersöka två eventuella läckor, en på åkern ovanför Sandberg och en på åkern ovanför Johan, anslutningen till Niklas i Lycka.

Vecka 18, 2019

Vid måndagens kontroll av mätare i Lycka har åtgången fortsatt att stiga. Återigen går man längs ledningens dragning och ovanför Sandberg verkar det vara sankt och blött. Om detta är normalt eller icke är svårt att veta men Roland kontaktar Johan som skall höra med Kenneth hur det brukar se ut. Johan har ”bollen”.

Vecka 9-10 + vecka 12,  2019

Vid kontroll av vattenåtgång, samt kontroll om mätaren ibland står stilla,  i brunnen vid Lycka uppdagas det att vattenförbrukningen per dygn är onormalt hög. Tätare kontroller i Lycka genomföres samt att man går längs ledningens dragning över fälten. Under v 12 upptäcks onormalt flöde av vatten på ängen vid Holm. Grävare tillkallas men detta vatten kommer ifrån trasiga rör som leder bort vatten från dike vid skogskanten. Eftersom det fortfarande är lite snö plus väldigt ”vattniga” åkrar beslutas att hålla fortsatt kontroll och avvakta tills åkrar torkat upp för att kunna analysera fram eventuell läcka. Det oroande är att vattenförbrukningen sakta verka stiga per dygn.

Vecka 2, 2019

Då har vi fått årets första, och förhoppningsvis, sista vattenläcka. Avesta Vatten kontaktade Geavert i Lycka under måndagen, som ringde till Thomas Carlsson och berättade att det gick åt väldigt mycket vatten. Thomas kontaktade Johan som ringde mig. Johan och jag bestämde att kontrollera detta på eftermiddagen, men när jag kom hem och kontaktade Johan var läckan redan löst. Återigen var det uppe på Bons Gård som det forsade vatten. Avesta Vatten stängde av inkommande kran varpå forsandet avtog. Johan och jag gick iaf bort till brunnen i Lycka där vi konstaterade att mätaren ibland rörde sig och ibland, vilket vi ville se, stod still varpå vi antog att problemet var löst.

2018

Vecka 44, 2018

Tyvärr har vi nu fått årets andra vattenläcka. Denna gång borta i Lycka, nu på åkern som gränsar till Lyckavägen vid Brunnen.

I samband med att vi läser av våra mätare läser vi även av inkommande vatten i Lycka-brunnen. Detta sker även lite då och då under året för att kontrollera vattenåtgången. Även detta i syfte att i god tid upptäcka vattenläckor. Nu såg vi att det gått åt mer vatten är brukligt varför avläsnong skett med en veckas mellanrum. I går, Onsdag 31 Oktober, lästes åtgången av varpå vi såg att dagsåtgången var på 16 kubik mot normalt 8-9 kubik. Efter att Johan och jag, Roland, varit på ett möte i Bygdegården åkte vi upp och kontrollerade mätaren vilken befanns att hela tiden snurra. Vi går då ut på ovan nämnda åker och kan ganska snabbt konstatera var läckan är.

Johan tar nu snabbt tag i detta problem och ringer in entreprenörer. Johan, Henkes Gräv och Grytnäs Gräv åtgärdar läckan idag, Torsdag 1 November, mellan c:a 7.00 och 11.00.

Vecka 6, 2018

Tisdag den 6 februari fick Danielsson en påringning från Avesta Vatten som berättade att vid kontroll hade dom upptäckt att vår mätare i Lycka ”snurrade” hela tiden, vi hade ett flöde av 4 kubik i timmen. Normalt ligger vi på c:a 7-8 kubik om dygnet vilket indikerade på en kraftig vattenläcka. Bruno ringde mig, Roland, och vi träffades vid brunnen nedanför Siv i Kolarbo. Jag kallade även ut Toni och Johan för gemensamt letande efter läckan. Vi kontrollerade samtliga brunnar och de hus där vi visste att det för tillfället stod tomt. Efter flera timmars letande fann vi läckan till slut uppe vid Bons Gård i den s.k. ”charken” (Bons Gård står för tillfället tom) varpå vattnet lyckades stängas av. Vid kontroll dagen därpå i Lycka befanns mätaren åter stå ”stilla” och ett normalt uttag av vatten per dygn åter befanns vara ”normalt”.

2017

Anteckningar från möte med Avesta Vatten med anledning av vår korrespondens om ersättning.

KV PDF Anteckningar från möte med Avesta Vatten och Avlopp AB

Krav på ersättning från Avesta Vatten för utlägg i samband med vattenläcka i lycka.

KV PDF Vattenläcka 2016-12-02 Avesta VAtten

KV PDF Vattenläcka i Lycka, 2016-12-02, bilaga 5

2016

December

Under december 2016 hade vi en vattenläcka i brunnen i Lycka.

KV PDF Vattenläcka i Lycka, 2016-12-01