Årsmöte, söndag 19 mars 2023, kl.15.00

Information och handlingar inför årsmötet 2023 som avhandlar verksamhetsåret 2022 samt styrelse och planering av evenemang mm för 2023.

Här nedan finns de dokument som årsmötet kommer att gå igenom. Vänligen läs igenom eller skriv ut de dokument som ni är intresserade av. Dokumenten läggs ut när dessa är färdiga, men senast 14 dagar innan årsmötet.

Har ni frågor eller funderingar, slå en signal till Roland Ek, 073 252 04 06, eller skriv några rader  på mail till ekroland@hotmail.com

Kallelse till årsmötet: Kallelse Årsmöte 2023

Föredragningslista; Åsgarn Föredragningslista Årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse 2022;

Resultatrapport 2022;

Balansrapport 2022;

Revisorernas berättelse 2022;

Styrelsen 2022; Åsgarn Styrelsen 2022

Valberedningens förslag 2023;

Verksamhetsplan 2023; Planeringskalender 2019-framåt

Budget 2023;