Årsmöte, söndag 17 mars 2024, kl.15.00

Information och handlingar inför årsmötet 2024 som avhandlar verksamhetsåret 2023 samt styrelse och planering av evenemang mm för 2024.

Här nedan finns de dokument som årsmötet kommer att gå igenom. Vänligen läs igenom eller skriv ut de dokument som ni är intresserade av. Dokumenten läggs ut när dessa är färdiga, men senast 14 dagar innan årsmötet.

Har ni frågor eller funderingar, slå en signal till Roland Ek, 073 252 04 06, eller skriv några rader  på mail till ekroland@hotmail.com

Kallelse till årsmötet: Kallelse Årsmöte 2024

Föredragningslista;  Åsgarn Föredragningslista Årsmöte 2024

Verksamhetsberättelse 2023; Åsgarn Verksamhetsberättelse 2023

Resultatrapport 2023; Resultatrapport 2023

Balansrapport 2023; Balansrapport 2023

Revisorernas berättelse 2023; Revisionsberättelse 2023

Styrelsen 2023; Åsgarn Styrelsen 2023

Nya styrelsen 2024; Åsgarn Styrelsen 2024

Valberedningens förslag 2024; Vakberedningens förslag 2024

Verksamhetsplan 2024; Planeringskalender 2019-framåt