Årsmöte, söndag 27 mars 2022, kl.15.00

Information och handlingar inför årsmötet 2022 som avhandlar verksamhetsåret 2021 samt styrelse och plan för 2022.

Här nedan finns de dokument som årsmötet kommer att gå igenom. Vänligen läs igenom eller skriv ut de dokument som ni är intresserade av.

Har ni frågor eller funderingar, slå en signal till Roland Ek, 073 252 04 06, eller skriv några rader  på mail till ekroland@hotmail.com

Kallelse till årsmötet; Kallelse Årsmöte 2022

Föredragningslista; Åsgarn Föredragningslista Årsmöte 2022

Verksamhetsberättelse 2021; Åsgarn Verksamhetsberättelse 2021

Resultatrapport 2021; Resultatrapport 2021

Balansrapport 2021; Balansrapport 2021

Revisorernas berättelse 2021;

Styrelsen 2021; Åsgarn Styrelsen 2021

Valberedningens förslag 2022; Åsgarn Valberedningens förslag för 2022

Verksamhetsplan 2022; Planeringskalender 2019-framåt

Budget 2022; Åsgarn-Budget