Fiske

 

Fiskekort och utlåning av båtar administreras av Björsjö-Åsgarns Fiskevårdsområde som omfattar sjöarna Åsgarn, Sävviken, Acktjärn, Överbo Dammsjön, Mörtsjön, Germundstjärn, Åkersjön, Stentjärn, Björsjön, Brunnsjön, Kärven, Västanbergs Dammsjön samt även några mindre tjärnar inom  markerat område.

I dessa sjöar kan man fiska gädda, abborre, mört, sarven, braxen och sutare.

Observera att fiske endast får ske med sportfiskeredskap.

Ekor kan man låna, dvs ingen uthyrning. Båtarna finns i Åsgarn, Västanberg Dammsjön och i Stentjärn. För att låna en båt åker man till vald sjö och ringer det mobilnummer som finns vid skylten vid båten, och man får då en kod som används för att öppna låset. För att låna  eka i Västanbergs Dammsjön ringer man Leif Öster; 0226 – 311 00. För info om ekor i andra sjöar ringer man till Michael Taubert; 076 – 795 21 16 eller Lars Westlin; 073 – 046 00 69.

I sjön Åsgarn erbjuds ett mycket gott fiske, framförallt finns det gott om riktigt stora gäddor i sjön. Vi uppmanar alla att släppa tillbaka gäddor över 80 cm om de inte är allvarligt skadade. Genom samarbete med Leader Nedre Dalälven, ett EU-projekt, har även nerfarter till sjön anlagts på 3 ställen, vid Kolarbo, Bondarvet och Västansjö. Vid samtliga nerfarter finns iläggningsplatser för båt och trailer. Nerfarten vid Västansjö har även handikappanpassats.

Fiskekort kan köpas som antingen dagkort, angling ingår – 50:- eller  som årskort, angling ingår – 200:-. Vid pimpeltävling kostar det 10:-/person.

Fiskekort, eller annan information, finns genom ICA i  Fors, Michael Taubert Fors 076-7952116, Marie-Louise Westlin Västanvik 0226-30603, Leif Öster Dalagård 0226-31100 / 070-3777373, Lars Sivars Bondarvet 0226 – 304 87, Lars Hansson (Muddus Hjortron) Kolarbo 0226-30055 / 070-6381960.

Fiskekort kan även köpas genom Swish 123 065 6231 (skriv namn i meddelandet).

Ni kan även gå in under Sevärdheter / Broschyr där ni hittar Fiskevårdsplan Björsjö Åsgarn