Fors Samhälle

Fors är en tätort i Avesta kommun. Fors är ett relativt litet samhälle som ligger norr om Avesta. Samhället har nära till samhällena By och Horndal. Fors är uppdelat i två mindre byar: Östanfors och Västanfors.

Namnet Fors kommer av en fors i vattendraget mellan Sävviken och Forssjön. Fors omtalas första gången i skriftliga handlingar 1528.Senare växte ett järnbruk fram här, med masugn gjuteri och sintringsverk, något som blev grunden till dagens samhälle.

På orten finns en kartongfabrik som numera tillhör Stora Enso. Kartongfabriken startade 1952 i Kopparfors regi och var en av de första fabriker som byggts om i samarbete med en arkitekt, Ralph Erskine.

Fors järnvägshållplats ligger längs Godsstråket genom Bergslagen mellan Storvik och Örebro och har en perrong helt i trä.

I samhället finns också affär (ICA), Skola (Åk.1-6), Folkets hus, pizzeria, Idrottsförening (Fors IK), Konstfrusen Ishockeyrink och daghem

. I samhället finns även ett antal bostadshus ritade av Erskine.