Styrelse

Styrelsen; Åsgarns Bygdegård, 2023-01-01 – 2023-12-31

Ordförande                                               Vice Ordförande

Anna-Lena Flodström                              Henrik Eriksson
( 2023—2023 )                                           ( 2023 – 2024 )
Västansjö                                                   Västansjö
070-9468056                                              070-3076079

 

Kassör                                                       Sekreterare
Bengt-Olov Danielsson                            Roland Ek
( 2023—2024 )                                           ( 2023—2024 )
Persbo                                                        Kolarbo
070-6057062                                              073-2520406

Ledamöter

Johan Lindström                                      Maggan Eriksson
( 2022—2023 )                                           ( 2022—2023 )
Lycka                                                           Västansjö
070-3146242                                               070-7964321

 Stig Eriksson

( 2023—2024 )

Yttersbenning

073-6381291

Arbetsgrupper

Byggnader och tomt

Stig Eriksson, Yttersbenning                            sammankallande

Henrik Eriksson, Västansjö

Håkan Hedblom, Fors

Inger Hendel, Nickarvet

Christer Ring, Bygdegården

Verksamhet och kultur

Laila Danielsson, Persbo                                    sammankallande

Gabriel Ehrling Perers, Mörtarbo

Karoline Espås, Stora Dicka

Christer Ring, Bygdegården

Anna-Lena Flodström, Västansjö, Ordförande Åsgarns Bgdegård

Administration och kommunikation 

Roland Ek, Kolarbo                                             sammankallande

Bengt-Olof Danielsson, Persbo

Thomas Lantz, Dalkarlshyttan

Valberedning

Christina Eklund                                               Marit Landegren
Hälla                                                                    Västansjö
070-6360568                                                       0704674126

Karin Peres  
Mörtarbo
070-5680830

Värd i bygdegården                                           Representanter

Christer Ring                                                      LRF
Åsgarn                                                                 Studieförbundet

070-6368023                                                        Vuxenskolan

 

Styrelsen 2023; Åsgarn Styrelsen 2023