Styrelse

Styrelse
Ordförande                                           Vice Ordförande
Leif Ekström                                         Roland Ek
( 2022—2022 )                                       ( 2021 – 2022 )
Västansjö                                               Kolarbo
070-3405156                                          073-2520406

Kassör                                                  Sekreterare
Bengt-Olov Danielsson                       Gunvor Westlin
( 2021—2022 )                                      ( 2021—2022 )
Persbo                                                   Västanvik
070-6057062                                         076-7951229

Ledamöter
Ruth Lindgren                                       Anna-Lena Flodström
( 2021—2022 )                                       ( 2022—2023 )
Åsgarn                                                   Västansjö
0226-31039                                            070-9468056

Johan Lindström                                 Maggan Eriksson
( 2022—2023 )                                      ( 2022—2023 )
Lycka                                                     Västansjö
070-3146242                                         070-7964321

Stig Eriksson
( 2022—2023 )
Yttersbenning
073-6381291

Valberedning
Christina Eklund                                  Marit Landegren
Hälla                                                      Västansjö
070-6360568                                         0704674126

Karin Peres
Mörtarbo
070-5680830

Värd i bygdegården                            Representanter
Christer Ring                                       LRF
Åsgarn                                                  Studieförbundet

070-6368023                                        Vuxenskolan