Styrelse

Styrelsen; Åsgarns Bygdegård, 2024-01-01 – 2024-12-31

Ordförande                                               Vice Ordförande

Anna-Lena Flodström                              Henrik Eriksson
( 2024—2024 )                                           ( 2024 – 2025 )
Västansjö                                                   Björsjö
070-9468056                                              070-3076079

Kassör                                                       Sekreterare
Bengt-Olov Danielsson                            Roland Ek
( 2023—2024 )                                           ( 2023—2024 )
Persbo                                                        Kolarbo
070-6057062                                              073-2520406

Ledamöter

Julia Engström                                          Maggan Eriksson
( 2024—2024 )                                           ( 2024—2025 )

Mörtarbo                                                    Västansjö

076-3096002                                              070-7964321

 

 Matilda Molander

( 2024—2024 )

Mörtarbo

073-2589260

Arbetsgrupper

Byggnader och tomt

Henrik Eriksson, Björsjö                                     sammankallande

Stig Eriksson, Yttersbenning

Håkan Hedblom, Fors

Inger Hendel, Nickarvet

Christer Ring, Bygdegården

Verksamhet och kultur

Anna-Lena Flodström, Västansjö, Ordförande Åsgarns Bygdegård

     Återkommande evenemang

          Styrelsen eller vid varje evenemang utsedd ansvarig

     Kulturluncher

Laila Danielsson, Persbo                          sammankallande

Gunvor Westlin

Scenkonst, kammarmusik, bildkonst

Gabriel Ehrling Perers, Mörtarbo

Karoline Espås, Stora Dicka

Administration och kommunikation 

Roland Ek, Kolarbo                                             sammankallande

Bengt-Olof Danielsson, Persbo

Valberedning

Christina Eklund                                               Marit Landegren
Hälla                                                                    Västansjö
070-6360568                                                       0704674126

Karin Peres  
Mörtarbo
070-5680830

Värd i bygdegården                                           Representanter

Christer Ring                                                      LRF
Åsgarn                                                                 Studieförbundet

070-6368023                                                        Vuxenskolan

 

Styrelsen 2024; Åsgarn Styrelsen 2024