Hur bli medlem

Här kommer information om hur ni blir medlem i Åsgarns Bygdegårdsförening;

Kära vänner,
Varmt välkomna till  Åsgarns Bygdegårdsförening, som också är lokal
utvecklingsgrupp för norra Folkärna och södra Garpenberg. Vi arrangerar aktiviteter av
många olika slag.

Välkommen, just du, att vara med!

Före nyår betalar vi medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
Medlemsavgiften 2024 är, enligt årsmötets beslut:
Enskild 150 kr
Familj 300 kr
Bygdegårdsföreningen har bankgiro 226-7565. Kom ihåg att skriva avsändare.

Via www.asgarn.se hittar du informationer som kompletterar Åsgarnsbladet och roliga foton
från det som har varit.

Medlemsförmåner:

Delaktigheten är förstås viktigast – välkommen med idéer om aktiviteter
och initiativ. Åsgarnsbladet presenterar kommande program. Rabatt när du privat hyr
bygdegården. Om du väljer att förlägga festligheterna hemma, kan du – efter bokning –
gratis låna glas och porslin i bygdegården.
Välkomna med i gemenskapen!

B y g d e g å r d s s t y r e l s e n
Anna-Lena Flodström, Ordförande

Bengt-Olof Danielsson, Kassör, tel. 070 605 70 62, persbo135@gmail.com

Medlemsbrev 2024