Fors Historia

På våra välbesökta ”gubbcafén” har Åke Berglund under några möten berättat om det intressanta projekt vi driver, Fors historia fram till 1985..

Cafét har nu sammanställt några dokument vilka ni ser nedan.

Vi undrar fortfarande om det finns någon som har bilder och kan hjälpa honom i detta arbete, kontakta då via e-post ake.f.berglund@bredband.net eller via facebook ”Gamla Forsfoto” länk nedan .

Del 1 Gemensamt 1 Affärer (1)

Misiv Grupp 1 Gemensamt 1 Affärer

Fors historia 1

Fors Historia 2

Fors Historia 3

Projektet som bedrivs genom vårt Gubbcaf’e under ledning av Åke Berglund och Anders Flodström har nu kommit till den fasen att en första del ska tryckas. För detta ändamål arbetar vi även här med att försöka få bidrag till tryckning och inköp av materiel. Detta bidrag sökes genom Nedre Dalälven i Gysinge.

Denna ansökan är inskickad men där har Leader återkommit med synpunkter på kompletteringar. Anders och Åke arbetar med detta för tillfället då dessa  (Anders) står som kontaktmän på ansökan.

Ansökan Leader; Ansökan om bidrag Fors Historia 2022(8)

Bilaga ansökan;  Bilaga ansökan Fors Historia (6)

 

Här finns länken till, Face Book sidan ”Gamla Forsfoto” https://www.facebook.com/groups/205905770679281/