Projekt

Åsgarn och Leader

Åsgarns bygdegårdsförening har en lång tradition till samråd med dalgångens befolkning. Varje år kallas till öppna möten där de boendes synpunkter och tankar kring bygdeutveckling diskuteras. En del åtgärder kan vi lösa själva – medan andra projekt kräver extern finansiering. Exempelvis har sådan extern finansiering  flera gånger erhållits från EU-landsbygdsprogram inom ramen för lokalt ledd utveckling, som tidigare kallades Leaderprojekt.

På denna sida kommer vi lägga ut projektbeskrivningar och andra dokument som hör till projekten.

Diverse projektdokument och handledningar från Jordbruksverket.

 Handledning för ansökan av projektmedel Guide+ALF

Handbok för projekt inom lokalt ledd utveckling Handbok-for-projekt-inom-lokalt-ledd-utveckling-ver-2017-03-17

Redovisning, nedlagda ideella timmar Redovisning-av-ideell-tid-i-leaderprojekt-finansierade-av-landsbygdsfonden PDF

Körjournal Korjournal

Projekt Besöksmål Åsgarn

Med finansiering från EU-landsbygdsprogram har vi genomfört projekt ”Besöksmål Åsgarn” där vi byggt nerfarter med ramper och vändplaner till vår stora sjö Åsgarn. Vi har skyltat och byggt cykelvägar. Till och med denna hemsida är delvis finansierad med EU-medel. Vi hör till ett Leaderområde som heter Nedre Dalälven. 

Sammanfattning_Dnr_73_Besoksmal_Asgarn

Sammanfattning_Dnr_113_Besoksmal_Asgarn_2012-2013