Projekt

Åsgarn och Leader

Åsgarns bygdegårdsförening har en lång tradition till samråd med dalgångens befolkning. Varje år kallas till öppna möten där de boendes synpunkter och tankar kring bygdeutveckling diskuteras. En del åtgärder kan vi lösa själva – medan andra projekt kräver extern finansiering. Exempelvis har sådan extern finansiering  flera gånger erhållits från EU-landsbygdsprogram inom ramen för lokalt ledd utveckling, som tidigare kallades Leaderprojekt.

Vi har bland annat genom åren genomfört projekt som besöksmål Åsgarn 1 och 2, pellets/sol med garaget och nya Paviljongen.

Aktuella projekt, 2022, är bergvärme, hörselslingor, ny bro till hyttan bland annat.

Ni hittar information om projekten under respektive flikar