Välkommen till Åsgarns Bygdegård

 

VILL NI VARA MED OCH STÖDJA ARBETET I ÅSGARNS BYGDEGÅRD.

BLI MEDLEM, LÄS MER HÄR; Medlemsbrev 2022

**********

BYGDEGÅRDEN BÖRJAR NU ÖPPNA UPP FÖR  AKTIVITETER, ENLIGT DE DIREKTIV SOM FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN UTFÄRDAR, VILKA VI FÖLJER

Bygdegården ger fortfarande intresserade föreningar, företag och privatpersoner  möjligheten att boka Bygdegårdens lokaler under förutsättningar att man följer de direktiv som utges och förmedlas av vår bokningsansvarige.

För hyra av Stora Salen gäller, from 21 januari 2022 och framåt, max antal personer 20 stycken och för Lilla Salen gäller max antal personer 5 stycken.

Återigen vill vi påpeka om de rekommendationer som utges, bl. a håll avstånd – tvätta händerna, att vid minsta känsla om några symptom, snuva, halsont och liknande – stanna hemma, det kommer fler evenemang och utsätt inte andra för några risker.

Följer vi nu dessa regler och direktiv skall vi tillsammans sakta men säkert bryta ned denna pandemi.

Varmt välkomna.

Vad gäller bokningar av lokaler eller frågor om detta, kan ni kontakta Maggan Eriksson på telefon, 070 796 43 21, om era funderingar. Får ni inget svar, skriv ett SMS eller maila på ”maggan1978@hotmail.com” så hör hon av sig så fort hon kan.

**********

UPPSTART ÅTERKOMMANDE EVENEMANG 2022

OBS! Månadslunch för Januari 2022 är inställd på grund av coronapandemin.

Gymnastik                                                Måndag 10 Januari, kl. 19.00

Betalning Gymnastik Våren 2022

Gubbcafé                                                 Tisdag 18 Januari, kl. 14.00

Betalning Gubbkafe Våren 2022

Café Färg o Form                                    Tisdag 18 Januari, kl. 17.00

Betalning Kafe Färg o Form Våren 2022

Åsgarns Kyrkliga  Arbetskrets                 Tisdag 8 Februari, kl.14.00

Betalning Kyrkliga Arbetskrets Våren 2022

**********

Här kan ni läsa och se boknings- och verksamhetsplan för 2022; Planeringskalender 2019-framåt

**********

Vad arbetar styrelsen med just nu…

Under hösten har vi tittat över vår säkerhet i bygdegården där vi bl.a. har haft brandkåren hos oss för genomgång. Detta besök resulterade i att vi nu har kompletterat och införskaffat skyltar, brandvarnare som är kopplade till app i minst 3 telefoner, nödutgångsbelysning med mera.

Arbetet med att komplettera säkerheten i bygdegården är nu avslutat vilket ger att vi har en säker och trygg bygdegård.

***

Med anledning av våra problem med värmeanläggningen som ”havererat” under en del evenemang jobbar vi för tillfället med en bidragsansökan till Boverket för att borra efter bergvärme. Vi har även haft kontakt med Avesta Kommun, måste enligt Boverkets regelverk bidra med 30% av kostnaden, vilka bifaller och stöttar vår ansökan.

I samband med denna ansökan till Boverket söker vi även medel till hörselslingor i lilla salen och på Paviljongen. Vad gäller hörselslingor i stora salen har vi redan en installation vilken har mätts upp och godkänts av behörig person.

Ansökan har fått bifall från Avesta Kommun och är insänd till Boverket, Svar om bifall från Boverket erhålls efter 1 Juli 2022.

***

Ett tredje ansökningsprojekt vi jobbar med är att få till en ny bro till vår hyttruin. Denna ansökan skall gå till Leader i Gysinge.

***

Inte nog med detta, Region Dalarna har utlyst ett nytt bidrag, där vi ansöker om medel för inköp av två högtalare som skall  kunna användas vid evenemang ute på Paviljongen.

Denna ansökan är nu slutbehandlad av Region Dalarna och vi kan glädjande konstatera att vi fått ett positivt svar på vår ansökan. Vi kommer nu att beställa 2 transportabla högtalare, främst avsedda för evenemang, musik – film m.m, på paviljongen.

***

En del av er har säkert även sett att vi har hyvlat och lagt grus mittemot garaget. Det vi jobbar med där är att kunna erbjuda ställplatser för husbilar och dylikt.

***

Glädjande efter idogt letande, har vi nu äntligen lyckats engagerat en ungdom, Malin Eriksson Segerström, som skall hjälpa till och driva vår nysatsning på barn/ungdomsverksamheten.

Styrelsen hälsar med stor glädje Malin välkommen till Åsgarns Bygdegård.

***

Ett ytterligare projekt vi driver är att kunna ersätta och bygga en ny trapp vid köksingången.

***

Ja, som ni märker sitter vi inte still, även om många evenemang lyst med sin frånvaro i skuggan av pandemin med corona.

**********

 Månadslunch, Måndag 29 November, kl. 13.30 – c:a 15.30

Drygt 70 personer avnjöt SerEj’s julbord och lyssnade till ljuv musik

**********

CAF’E FÄRG o FORM 2021-09-14

Höstens möte med våra damer runt Åsgarnsdalen har här sitt andra möte med prat och kaffe.

Är ni intresserad att deltaga, kontakta Ruth Lindgren tel. tel. 070 261 35 23 eller Gunvor Westlin tel. 306 06.

Alla är hjärtligt välkomna till dessa möten som hålls tisdagar mellan 17.00 – ca 19.00, varannan vecka, ojämnt veckonummer.

**********

TRÄDGÅRDSKVÄLL 2021-06-15

Tisdag, 2021-06-15, fick Bygdegården som vanligt besök av Annika Larsdotter som pratade blommor och trädgård inför drygt 20 besökare. I år höll man mötet ute i vår Paviljong som nu även uppdaterats med internet och ny filmduk vilket ger andra möjligheter för föredragshållare.

**********

BIN

Som ni kan läsa nedan har Bygdegården välkomnat bin. Daniel Jädergård ställde upp en kupa bakom Kapellet men tyvärr blev samhället angripet av myror vilket gjorde att Daniel fick flytta kupan till Muddus. Vi skall försöka åtgärda problemet med myror och se till att Daniel kan ställa tillbaks en kupa på Bygdegårdens område.

**********

BYGDEGÅRDEN VÄLKOMNAR BIN

I slutet av 2020 hörde Daniel Jäderborg av sig och berättade att dom startat upp en liten biodling i Vaktarbo. Nu undrade han om det kunde gå bra att ställa några kupor på bygdegårdens marker. På ett styrelsemöte under hösten 2020 svarade vi ja på detta, men på grund av pandemin har det inte blivit någon ”inflyttning” av bin. Nu är dom iaf på plats då Daniel i påskas ställde dit den första kupan bakom Kapellet.

 

********** 

ÅSGARNS BYGDEGÅRD FORTSÄTTER SATSA PÅ IT

Bygdegården fortsätter nu sin satsning på it i Åsgarn. Nu har vi införskaffat sändare/mottagare så vi har full internet på Paviljongen och i Annexet, stort tack till Åke Berglund som skänker de sk plug ins som behövs.

Bygdegården har även införskaffat 2 stycken filmdukar, en som ersätter den trasiga i stora salen, samt en som är 3×3 meter till Paviljongen.

Bygdegården har även fått bidrag från Folkare Landsbygdsforum för att införskaffa en ny skrivare samt en bärbar pc, stort tack för dessa pengar. I samband med detta införskaffades även en extern dvd/cd läsare.

I och med denna uppgradering kan vi nu bl.a. ha evenemang i form av film- eller idrottsevenemang på storbild ute i Paviljongen.

När sedan pandemin har släpper sitt grepp om Sverige finns det möjligheter för föreningar, företag och andra som vill anordna ett möte eller annat evenemang att låna och använda detta nyinförskaffade material.

********** 

ÅRSMÖTE 2021

Söndagen den 28 Mars, 16.00 – c:a 17.30, genomfördes Åsgarns Bygdegårds årsmöte digitalt. Årsmötet genomfördes med Leif Ekström som ordförande och Gunvor Westlin som sekreterare. Då inga motioner eller övriga frågor uppkom följde mötet föredragningslistan och beslut genomfördes enligt valberedningens förslag och revisorernas berättelse.

Efter årsmötet hölls konstituerande möte varpå styrelsen under 2021 ser ut enligt följande;

Ordförande; Leif Ekström,  Vice Ordförande; Roland Ek, Kassör; Bengt-Olof Danielsson, Sekreterare; Gunvor Westlin, Bokningsansvarig; Maggan Eriksson, Ledamöter; Ruth Lindgren, Stig Eriksson, Anna-Lena Flodström, Johan Lindström, Mikael Hallström

Övrig information vad gäller dokument som behandlades på årsmötet finner ni under fliken; välkommen till åsgarns bygdegård/årsmöte 2021….

**********

*******

MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgifterna har nu börjat betalas, men vi vill här påminna om detta, och hoppas att fler vill stödja oss i dessa tider. Medlemsavgiften är för Familj 300:-, Enskild 150:-.

Bygdegårdsföreningen har bankgiro 226-7565 eller swisch 1235978119.

Kom ihåg att skriva avsändare.
Anteckna om du vill prenumerera på tidskriften Bygdegården (+ 50 kr).

Anteckna även mailadress för att få Åsgarnsbladet och andra nyheter på mail.

**********

ÅSGARNSBLADET

På grund av pandemin då vi stängt all verksamhet utkommer inget Åsgarnsblad i Jan/Feb.

**********

KRISSTÖD

Eftersom vi, och alla Bygdegårdar och Föreningar, fick stänga ner de flesta evenemangen under år 2020, har riksdagen genom Boverket beslutat om ett krisstöd, vilket vi som Bygdegård kunnat söka genom Bygdegårdarnas Riksförbund. Glädjande nog har våran ansökan blivit godkänd. Stödet ger för Åsgarn Bygdegårds del drygt 40% av tappade intäkter vilket ger ett välbehövligt tillskott då vi under våren inte har några intäkter men löpande kostnader.

Styrelsen vill här ta tillfället i akt och sända ett JÄTTESTORT TACK till alla frivilliga som ställer upp och hjälper till på våra evenemang. Utan era insatser har vi inga möjligheter att genomföra evenemang eller underhålla Bygdegården. Ni är alla delaktiga i det krisstöd vi får ovan.

**********

Inför vintern har Leif, Roland och Bengt-Olov  ”klätt in” vår Paviljong.

************

Så här kusligt kan det bli i Paviljongen när Fors Skolas Föräldraförening anordnar Hallowen-fest

*********

I helgen, 14-15-16 aug., hade Åsgarn besök av ”Husbilsträffen”. Vad är Husbilsträffen, Jo, Husbilsträffen är klubboberoende och ordnar träffar för husbilsåkare ( se mer under ”husbilstraffen .se” ).Ett glatt sällskap som hade otroligt fint väder och där man intog mat i Paviljongen och även fick lite motion i form av en Tipspromenad. Som representanter för bygdegården och därmed fick deltagarna att trivas ställde både Marit och Maggan upp.

**********

Nu har vi fått informationsskyltarna över Åsgarnsdalen på plats.

En sitter i Kolarbo, nedanför Muddus och den andra sitter i Brattfors.

**********

Ni som gick tipspromenaden Lördagen 6/6, här kommer svaren på frågorna;

Rätt svar tipspromenad 200606


**************

Projekt ”Fors historia!

På vårt välbesökta ”gubbcafe” har Åke Berglund under några möten berättat om ett intressant projekt han driver, Fors historia.
Tanken var att han skulle presentera detta på kulturlunchen den 30mars, men på grund av coronaviruset är denna lunch inställd.
Åke har nu sammanställt tre dokument, varav två är frågor som han har fått upp under projektets gång.
Vi undrar nu om det finns några som har svar och kan hjälpa honom i detta arbete.

Observera att dessa dokument är ”levande”, och kan bytas ut lite då och då.

Fors historia 1

Frågor om årtal Fors Historia(8a)

Frågor om årtal Fors Historia(9)

Här finns även en länk till, Face Book sidan ”Gamla Forsfoto” https://www.facebook.com/groups/205905770679281/

——————


Årsmöte

Söndag 22 Mars avhölls årsmöte i Åsgarns Bygdegård.

För de avgående personer, Marit Landegren – Inger Hendel – Jenny Ebervik, invaldes Maggan Eriksson – Mats Ekman – Mikael Hallström.

Fullständig styrelseförteckning hittar ni under Kontakter/Styrelse.

——————–
Trädfällning

Torsdagen den 16 januari kapades 3 träd i korsningen vid busshållplatsen. Nu kan hållplatsen och framförallt busskuren flyttas flera meter in från själva korsningen vilket kommer att ge en säkrare plats för resenärerna.

——————

Första Gubbcafét
Tisdagen den 14 januari var det dags för årets första gubbcafé, eller träff för Silverrävarna som dom också kallas. Då Anders inte var närvarande tog Åke på sig att hälsa alla välkomna och även inleda med en tyst minut för Ruben som gått bort. Bland annat pratades det en del jakt och Leif berättade en del vad bygdegården gör ljust nu. Nu ser vi som var där fram emot vårens alla sammankomster som inträffar varje tisdag ojämna veckonummer.
————
After Work / Julgröt
I fredags, 29 november, träffades c:a 35 personer för att tjuvstarta lite inför julen. Vi fick i oss julgröt oh skinksmörgås. Men framförallt fick vi för första gången ( och inte sista ) se det numera världsberömda luciatåget framfört av styrelsen för Åsgarns Bygdegård. Vi som var där ser redan nu fram mot nästa års firande.

————————-

Årets sista lunch, lika med Jullunch
Måndagen 25 november träffades 73 glada lunchgäster för att avnjuta SerEj´s populära lunch med temat ”en försmak av julen”. Under lunchen spelade och underhöll Ukulegruppen från Horndal. Nu får vi vänta till den 27 Januari innan nästa lunch hålls i Åsgarns Bygdegård.

——————

IDÉ-kvällen
Vi tackar de fåtal personer som dök upp på vår idé-kväll den 10 oktober. Även om vi var ett fåtal blev kvällen riktigt lyckad med flera intressanta idéer. Ett par av dem ser ni redan ovan i form av, ska vi kalla det After Work, den 29 november med temat ”grötfest” och den 27 december. Båda kvällarna kommer vi bjuda på något enkelt att äta samt även ha någon form av underhållning vilket presenteras senare. Övriga idéer kommer att presenteras i den takt som vi anordnar dessa.
——————-
LÖRDAG 24 AUGUSTI kl. 14.00, INVIGDES PAVILJONGEN
Förutom invigningstal av diverse gäster fick vi bla konsert med Sara Ekström, Mikaela Eriksson och Markus Forslund som spelade pop-country, folkmusik och folkrock,trestämt och finstämt.

Till de ca 150 gästerna som deltog serverades det även kaffe och rulltårta.

Konsert med Patrik Steen och Christer Ring som spelade blues.
———-
ÅSGARNS MARKNAD
har nu återigen genomförts och som alla andra år har vi haft tur med vädret. De tunga regnmoln som man befarade skulle komma under fredagskvällen och lördagen lyckades hålla sig undan. Marit höll välkomsttal och Avesta Spelmanslag inledde marknadsdagen. I år var det första året som vi fick med oss Simon från Broarnas Auktionstjänst och vi alla som var där fick oss en både snabb och skojfrisk auktionsupplevelse. Som ”gräddan på moset” fick vi även en musikupplevelse när Simon plockade fram sin gitarr och tillsammans med vår egen Christer på munspel framförde lite blandad sång och musik som mellanakt.

Marknadsgata, bagarstuga, lunch m m fanns det som vanligt.
Fler bilder hittar ni under ”åren i bilder”

————————————-
Vi tar hand om och skyddar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Fullständig information finns här; Åsgarn Policy GDPR
Ansvarig utgivare (Webbmaster) Roland Ek, 073 – 252 04 06.