Gång- o cykelväg runt Åsgarn

Under ett flertal år har det i olika konstellationer och möten diskuterats om man kunde anlägga en gång- och cykelväg runt sjön Åsgarn. Ännu har inga beslut tagits i denna fråga. Anläggandet av en sådan väg kommer att bli mycket kostsam och inkluderar flertalet markägare och även Avesta Kommun varför frågan inte är helt lätt att genomföra. Genom Leif Östers (tack för hjälpen) kontakter med Grytnäs Gräv, har vi ändock fått fram ett förslag på hur och var denna väg skulle kunna anläggas.

OBSERVERA att nedanstående kartor inte har diskuterats och godkänts av markägarna utan enbart är ett förslag från Grytnäs Gräv.

Ett mycket positivt inslag under 2017 var Avesta Kommuns upprustning av den ”gamla järnvägen” som är en del av förslaget.

 

Nedan följer de kartor som presenterats av Grytnäs Gräv. Hoppas och tror att ni får ihop det.

Asgarn runt oversikt

Asgarn runt stracka 1

Asgarn runt stracka 2

Asgarn runt stracka 3

Asgarn runt stracka 4

Asgarn runt stracka 5

Asgarn runt stracka 6

Asgarn runt stracka 7

Asgarn runt stracka 8

Asgarn runt stracka 9

Asgarn runt stracka 10