Besöksmål Åsgarn

Projekt Besöksmål Åsgarn

Med finansiering från EU-landsbygdsprogram har vi genomfört projekt ”Besöksmål Åsgarn” där vi byggt nerfarter med ramper och vändplaner till vår stora sjö Åsgarn. Vi har skyltat och byggt cykelvägar. Till och med denna hemsida är delvis finansierad med EU-medel. Vi hör till ett Leaderområde som heter Nedre Dalälven.

Sammanfattning_Dnr_73_Besoksmal_Asgarn

Sammanfattning_Dnr_113_Besoksmal_Asgarn_2012-2013