Boverket, Bergvärme Hörselslingor

Med anledning av våra problem med värmeanläggningen som ”havererat” under en del evenemang jobbar vi för tillfället med en bidragsansökan till Boverket för att borra efter bergvärme. Vi har även haft kontakt med Avesta Kommun, måste enligt Boverkets regelverk bidra med 30% av kostnaden, vilka bifaller och stöttar vår ansökan.

I samband med denna ansökan till Boverket söker vi även medel till hörselslingor i lilla salen och på Paviljongen. Vad gäller hörselslingor i stora salen har vi redan en installation vilken har mätts upp och godkänts av behörig person.

Ansökan har fått bifall från Avesta Kommun och Boverket, nu börjar planering med ny offertrunda bl.a

Styrelsen har nu beslutat att gå vidare med en totalentreprenör i form av Thenanders Rör AB och har redan haft ett första positivt informations-/planeringsmöte med Bengt Thenander, 22-07-04. Som vi alla vet är det leveransproblem på produkter från världen just nu, men förhoppningen är att vi skall kunna installera och få igång vår nya anläggning under året, november/december.

Vid mötet med Thenanders Rör framkom det att vi måste sända in en anmälan om installation av värmepump i bygdegården till V-Dala Miljö & Bygg vilket skedde 22-07-27.

V-Dala Miljö & Bygg har nu återkommit i ärendet och beviljat vår installation.

Under hösten/vintern 2022 genomförde Thenanders Rör installationen av bergvärme i Bygdegården. Man borrade nästan 30 meter ner och drog ledningen in i bygdegården. Gamla installationen av pellets/sol ersattes nu av bergvärme/sol. Men gjorde ominstallering både i ”pannrummet” i bygdegården samt ute i garaget. Pelletsförrådet rivs och byggs om till förråd där vi skall lagra bord/stolar och övrig utrustning som är skrymmande. Pelletsanläggning i form av brännare m m monteras ner och läggs ut för försäljning. Själva bergvärmen togs i bruk under de sista veckorna i december under 2022.

        

I bifallet från Boverket ingår även att vi skall installera hörselslingor på Paviljongen. Även detta arbete börjar nu sin planering tillsammans med vår samarbetspartner och installatör Gävle Ljud.

I detta arbete pågår även här projektarbete med att hitta och beställa artiklar/produkter som uppfyller de krav vi ställer på utrustningen. Från Åsgarn Bygdegård medverkar här Christer Ring med sin kompetens inom ljud och utrustning då han även uppträder som artist inom musik.

Christer har fått styrelsens fulla befogenhet att tillsammans med Olof från Gävle Ljud ta fram den utrustning som krävs för Paviljongen och skall uppfylla kraven för bl.a musikevenemang samt även filmvisning.

Under hösten 2022 lades beställning på komponenter som behövdes för ovanstående. Efter att alla komponenter kommit för installation av hörselslinga på Paviljongen var Olof från Gävle Ljud, 20-21 februari 2023, och spikade upp slingor och andra uttag för ljudet. Under dessa dagar var Christer och Pär Häger med och assisterade, tack för hjälpen. Nu återstår lite arbete med ”lådor” som innehåller komponenter för styrning av ljud till hörselslingan samt lite eldragning.  

Styrgrupp Bergvärme; Leif Ekström sammankallande, Bengt-Olof Danielsson, Maggan Eriksson, Johan Lindström, Ove Thomsson, Roland Ek

Styrgrupp Hörselslingor; Roland Ek sammankallande, Leif Ekström, Christer Ring, Ove Thomsson

DOKUMENTATION;

BOVERKET;

Ansökan Boverket;              PDF ansokningsformular-allmanna-samlingslokaler-investeringsbidrag

Boverket Komplettering;    Begäran om komplettering

Komplettering;                    Åsgarn Boverket 2022 Komplettering

Boverket Beslut;                Beslut om investeringsbidrag

Boverket Revisorsintyg;    revisorsintyg

BERGVÄRME;

Bergvärme Offert;              Offert Thenander

Anmälan om värmepump; Bygglov anmalan-varmepumpar

Bekräftelse från V-Dala…; Bekräftelse inkommen handling, bergvärma

HÖRSELSLINGOR;

Hörselslingor Offert;          Offert – Åsgarns byggdegård – Hörslingor 20211117

Hörselslingor Paviljong;    Ljudanläggning paviljongen