Kulturprogram

 

Bygdegården spelar en nyckelroll för att kulturlivet ska leva i Åsgarnsdalen. Bygdegården skapar förutsättningar för kulturaktiviteter av alla slag – för teater, dans, musik, litteratur, kulturarv, konst, film, för såväl amatörverksamhet som professionella gästspel.

 

Bygdegården i Åsgarn är välkänd och uppskattad som kulturhus. Här gästspelar Dalateatern och andra professionella teatergrupper, här ljuder ljuv musik från Dala Sinfoniettans ensembler, här visas bildkonst av främsta klass.

 

Till kulturaktiviteterna hör förstås kulturluncherna, Kulturens kapell och människors skapande i studiecirklar.

 

Kultur handlar i grunden om människans växande. Kultur kan stärka självkänsla och uttrycksförmåga. Kultur kan tydliggöra rottrådar och ge identitet. Kultur kan stärka gemenskap och ge nya infallsvinklar. Kulturen fungerar som en brobyggare, som skapar kontakt mellan människor och ger inblick i likheter – och skillnader – i vanor och traditioner.

 

Kulturlivet har betydelse för Åsgarnsdalens attraktion och identitet. Ett rikt och intressant lokalt kulturliv är en faktor att räkna med när människor väljer bostadsort. Ännu ett samband mellan kultur och utveckling finns i kulturevenemang med en sådan lyskraft att de motiverar besökare att komma långa vägar: Här visar kulturen även sin lyftkraft genom kringeffekter i form av fler gäster i besöks- och servicenäringarna.