Gymnastik

Gymnastik i Åsgarns Bygdegård

Måndagar kl. 19.00- 20.00, har vi traditionell motionsgymnastik i Bygdegårdens stora sal. Det brukar bli cirka 13-14 gånger per termin. Starten på vår- och höstterminen annonseras i Åsgarnsbladet och på hemsidan.

Vi tränar rörlighet, styrka, kondition och balans till medryckande musik. Vi börjar alltid med uppvärmning och fortsätter med en blandning av styrke- rörlighets- och balansövningar. Passet avslutas med stretchning och avslappning.

Du jobbar utifrån dina egna förutsättningar och dagsform, alla rörelser går att göra lättare eller tyngre. Dessutom försöker vi hinna med lite social samvaro innan Gympan börjar.

Hittills har vi mest varit kvinnor så som nya deltagare välkomnar vi speciellt män.

Ta med eget liggunderlag.

Gymnastik våren 2022; Betalning Gymnastik Våren 2022

Ledare; Laila Danielsson  Tel 0225-22040, 070-372 46 52