Åsgarns kyrkliga arbetskrets

Åsgarns kyrkliga arbetskrets

Möte varannan tisdag kl. 13.30 – 15.30 i Åsgarns bygdegård under vinterhalvåret. På vår och sensommar möts kretsen i Kolarbo skola. Mötena är öppna för alla och rymmer inga förväntningar på att deltagarna ska ”arbeta” med slöjd eller konsthantverk. Inledning, ofta av präst eller diakon, följs av goda samtal kring kaffe.

Arbetskretsen, som är en ideell förening, är knuten till Svenska kyrkan i By – Folkärna pastorat. Varje sommar arrangeras, i samverkan med pastoratet och Kolarbo bygdegårdsförening, bygudstjänst i Kolarbo skola. I regel hålls en gudstjänst per år även i Åsgarns kapell – då i samverkan med Åsgarns bygdegårdsförening.

Mötesprogram för 2022; Betalning Kyrkliga Arbetskrets Våren 2022

För mer information, kontakta Åsgarns Bygdegård, Ruth Lindgren, tel. 0226 310 39, eller Svenska kyrkan i By – Folkärna, tel. 0226 775 00.

 

Åsgarns kyrkliga arbetskrets bildades 1948 i dåvarande Åsgarns skola. Kyrkoherde i församlingen var då Arvid Wallby som tillsammans med sin hustru Ester ivrade för att kyrkan skulle engagera inte minst kvinnor i lokala aktiviteter i arbetskretsar och syföreningar. Folkärna församlings senare kyrkoherdar – David Berglund, Manfred Nyberg, Rolf Asklund och Per Alkstål – och församlingens övriga präster och diakoner har alla engagerat medverkat vid arbetskretsens möten. Samma varma engagemang visar nu Ingrid Öberg Hägg, kyrkoherde i By – Folkärna pastorat, som gärna personligen besöker Åsgarn.

 

Arbetskretsen syftar till att skapa gemenskap mellan människor och ge inblick i kristen tro. Under kretsens första årtionden hölls s k syföreningsauktion i skolan / bygdegården, då kvinnornas alster såldes till förmån för internationellt hjälparbete och annan solidarisk verksamhet. Även idag samlar arbetskretsen in penninggåvor som förmedlas till t.ex. Svenska kyrkans internationella arbete.