Evenemang

Här presenteras de evenemang som ligger närmast i tid. Ytterligare information om evenemang kan finnas under ”Nyheter” eller respektive ”Evenemang”.
Återkommande evenemang, ex gymnastik eller kulturluncher, som har återkommande och planerad verksamhet visas under respektive evenemang där även program presenteras.

Närmast i tid är följande planerat;

Information om när styrelsen har sammankomster hittar du under Kontakt – Möten;

Måndag 28 oktober, 13.39 – 15.30                 Kulturlunch

Lördag 23 november, 10.00 – 14.00              Synskadades Marknad

Måndag 25 november, 13.30 – 15.30             Kulturlunch

Fredag 29 november, 18.00 – 21.00               After Work, ”grötfest”.

Fredag 27 december, 18.00 – 21.00               After Work

Återkommande arrangemang för hösten 2019 är:

Gymnastik, kl. 19.00, måndag 9 september, sedan varje måndag hela hösten

Gubbkaf’e, Kl. 14.00-16.00, tisdag 24 september, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11

Kaf’e Färg o Form, kl. 17.00 – 19.00, tisdag 24 september, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11

Åsgarns Kyrkliga Arbetskrets; kl. 13.30 – >,  tisdag 17 september, 1/10, 15/10, 29/10,12/11, 26/11