Evenemang

Här presenteras de evenemang som ligger närmast i tid. Ytterligare information om evenemang kan finnas under ”Nyheter” eller respektive ”Evenemang”.
Återkommande evenemang, ex gymnastik eller kulturluncher, som har återkommande och planerad verksamhet visas under respektive evenemang där även program presenteras.

Närmast i tid är följande planerat;

Måndag 24 Februari,   13.30 – 15.30         Kulturlunch

Söndag 22 Mars,         15.00 – 16.30         Årsmöte

Måndag 30 Mars,        13.30 – 15.30         Kulturlunch

Lördag 4 April,             10.00 – 14.00        Synskadades Marknad

Lördag 20 Juni,            19.00 ->                Midsommardans

Lördag 8 Augusti,       10.00 – 15.00         Åsgarns Marknad

Måndag 28 September, 13.30 – 15.30        Kulturlunch

Måndag 26 Oktober,    13.30 – 15.30          Kulturlunch

Lördag 21 November,  10.00 – 14.00          Synskadades Marknad

Måndag 30 November, 13.30 – 15.30         Kulturlunch

Information om när styrelsen har sammankomster hittar du under Kontakt – Möten;

Återkommande arrangemang för våren 2020 är:

Gymnastik, kl. 19.00, måndag 13 januari, sedan varje måndag hela våren

Gubbkaf’e, Kl. 14.00-16.00, tisdag 14 januari, 28/1, 11/2, 25/2, 10/, 24/3, 7/4, 23/4, 5/5, 19/5

Kaf’e Färg o Form, kl. 17.00 – 19.00, tisdag 14 januari, 28/1, 11/2, 25/2, 10/, 24/3, 7/4, 23/4, 5/5, 19/5

Åsgarns Kyrkliga Arbetskrets; kl. 13.30 – >,  tisdag 18 februari