Nytt policydokument vad gäller GDPR

Styrelsen har nu tagit fram och uppdaterat vår policy vad gäller GDPR. Vi arbetar som vanligt med de mallar som utges av Bygdegårdarnas Riksförbund (BRF) och kompletterar dessa med våra egna skrivelser. Genom att hela tiden följa BRF’s mallar och rekommendationer känner vi oss helt säkra på att vi följer de regler och lagar som gäller inom denna fråga. Viktigt för er som besöker bygdegården är att veta om följande, fotografier som bygdegården tar kan användas i bygdegårdens kampanjer vad gäller evenemang och i syfte att öka uthyrning och intresse för bygdegården. Vill ni inte att ni eventuellt kommer att visas, gå in under fliken ”bygdegården/GDPR” och läs dokumentet om vår policy och hur ni gör för att avsäga er ev. publicering.

Policydokument Åsgarn Policy GDPR