Konst

Så länge människan har varit människa har hon också uttryckt sig konstnärligt. I Åsgarns bygdegård finns intressanta verk av bland andra Gerd Göran, Lars Lerin, Tomas Nordberg, Karl Axel Pehrson, Carl Fredrik Reuterswärd och – bördiga från bygden – Victor Axelson, Meg Ersbacken-Engman och Margareta Lindman. Då och då öppnas bygdegården och Kulturens kapell som konsthallar för utställningar.
 
I närområdet finns flera yrkesverksamma konstnärer med ateljéer som kan öppnas för besökare, bland andra: I Lilla Dicka konstnärerna Meg Ersbacken Engman, Pontus Ersbacken och Anna Linnea Liljeholm. I Fors konstnär Pernilla Nyman. På Dalagård keramiker Cecilia Wåhlin Öster. 
 
Avesta Art genomförs varje sommar i Avesta gamla järnverk, Verket. Avesta Art visar samtidskonst i samspel med industriminnets skimrande slagg, mäktiga ugnar och rostiga järnformationer. Konstnärerna kommer från olika länder och utställningen väcker internationellt intresse. Avesta Art arrangeras av Avesta kommun. Se mer via www.verket.se
 
Bygdegårdarnas Riksförbund arbetar ambitiöst med samtidskonst, och en del av verken i Åsgarns bygdegård är deponerade av riksförbundet. Åsgarns bygdegård samarbetar också med Konstfrämjandet Dalarna och den konstnärsburna Föreningen Se Konst, som driver Galleri Se i Falun.