Kommande evenemang

Årsmöte 2021

Årsmöte i Åsgarns Bygdegård för verksamhetsåret, 2020-01-01 – 2020-12-31, kommer hållas som ett digitalt möte, Söndag 28 Mars, Kl: 16.00   OBSERVERA För att deltaga måste man anmäla sitt intresse till Gunvor Westlin, gunvorwestlin2@gmal.com, senast Söndag 28 Mars 2021, Kl.12.00.…