Årsmöte 2021-03-28 Kl. 16.00

Årsmötet kommer att hållas digitalt och ni som har anmält deltagande har fått en länk som ni skall klicka på. Genom att klicka på länken kommer ni till vårt årsmötesrum. Följ de instruktioner ni fått i mailet eller läs i dokumentet nedan om instruktioner.

Ni har även här nedan de dokument som årsmötet kommer att gå igenom. Vänligen läs igenom eller skriv ut de dokument som ni är intresserade av.  För att mötet skall fortgå enkelt, följ den information om ljud och handuppräckning som finns i mail/instruktioner.

Ordföranden kommer att se till att de som vill göra inlägg (använt funktionen Handuppräckning) kommer till tals.

Vi tackar på förhand för er förståelse i dessa tider.

Har ni frågor eller funderingar, slå en signal till Roland Ek, 073 252 04 06, eller skriv några rader  på mail till ekroland@hotmail.com

Kallelse till årsmötet; Årgarn Kallelse till Årsmöte 2021

Instruktioner WEB-möte; Gå med i mötet

Föredragningslista; Årgarn Föredragningslista Årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020; Åsgarn Veksamhetsberättelse 2020

Resultatrapport 2020; Åsgarn Resultatrapport 2020

Balansrapport 2020; Åsgarn Balansrapport 2020

Revisorernas berättelse 2020; Revision 2020

Styrelsen 2020; Styrelsen med flera 2020

Valberedningens förslag 2021; Åsgarn Valberedningens förslag för 2021

Verksamhetsplan 2021; Planeringskalender 2019-framåt

Budget 2021; Åsgarn-Budget