Styrelse

 

Ordförande                               Vice Ordförande

Leif Ekström    ( 2020 )             Mats Ekman     ( 2020 – 2021 )

Västansjö                                   Bondarvet

0226 / 311 48                             070 / 264 26 09

070 / 340 51 56

Kassör                                       Sekreterare

Bengt-Olov Danielsson            Gunvor Westlin    ( 2019 – 2020 )

( 2019 – 2020 )

Persbo                                         Västanberg

070 / 605 70 62                           0226 / 30606  076 / 795 12 29

Ledamöter

Ruth Lindgren                             Roland Ek    ( 2019 – 2020 )

( 2019 – 2020 )

Åsgarn                                          Kolarbo

0226 / 310  39                               073 / 252 04 06

Johan Lindström                         Maggan Eriksson  ( 2020 – 2021 )

( 2020 – 2021 )

Lycka                                             Västansjö

070 / 314 62 42                             070 /

Mikael  Hallström                       Stig Eriksson  ( 2019 – 2020 )

( 2020 – 2021 )

Västansjö                                     Yttersbenning

 

Representater:

LRF:

Studieförbundet:

Vuxenskolan:  

Värd i bygdegården

Christer Ring

Åsgarn