Styrelse

Styrelse
Ordförande                                           Vice Ordförande
Leif Ekström                                         Mats Ekman
( 2020—2020 )                                       ( 2020 – 2021 )
Västansjö                                               Bondarvet
070-3405156                                          070-2642609

Kassör                                                  Sekreterare
Bengt-Olov Danielsson                       Gunvor Westlin
( 2019—2020 )                                      ( 2019—2020 )
Persbo                                                   Västanvik
070-6057062                                         076-7951229

Ledamöter
Ruth Lindgren                                       Roland Ek
( 2019—2020 )                                       ( 2019—2020 )
Åsgarn                                                    Kolarbo
0226-31039                                            073-2520406

Johan Lindström                                 Maggan Eriksson
( 2020—2021 )                                      ( 2020—2021 )
Lycka                                                     Västansjö
070-3146242                                         070-7964321

Mikael Hallström                                 Stig Eriksson
( 2020—2021 )                                      ( 2019—2020 )
Västansjö                                              Yttersbenning
073-8421286                                         073-6381291

Valberedning
Christina Eklund                                  Marit Landegren
Hälla                                                      Västansjö
070-6360568                                         0704674126

Anna-Lena Flodström                         Karin Peres
Västansjö                                              Mörtarbo
070-9468056                                         070-5680830

Värd i bygdegården                            Representanter
Christer Ring                                       LRF
Åsgarn                                                  Studieförbundet

070-6368023                                        Vuxenskolan