Stigvägen

 

Stigvägen är en urgammal väg som finns med redan på områdets första karta från år 1652. I vardagligt tal menar vi den grusade bilvägen mellan Åsgarns bygdegård och Dicka med en stickväg till Fors.

Men Stigvägen utgör bara en kort del av den långa körvägen från Garpenberg till Västerås där utskeppning skedde av järn och koppar.

10.000-tals stigar med kol och järn har fraktats denna väg. En stig var 2 kubikmeter slädlass. Förmodligen kommer vägens namn från just ”stig” i denna mening.

Längs vägen finns fortfarande en vägmarkering för böndernas underhåll av vägen.

Stigvägen är namnet på en del av den långa Dalkarlsvägen som användes både för arbetsvandringar från mellersta och översta Dalarna – och transporter mellan Garpenberg och Västerås.

Än idag passerar Dalkarlsvägen denna sträckning på väg mot Stockholm. Se även: http://www.dalkarlsvagen.se/

Parallellt  med Stigvägen går också den gamla järnvägen med ungefär samma stäckning.

I dagligt tal avser namnet den vackra vägen från Åsgarn till Dicka.