Realsbo naturreservat

 

Realsbo Naturreservat är en vacker gammal hage om 20 hektar som 1996 blev naturreservat. Området ligger 4 km söder om Garpenbergs Herrgård, väster om vägen mot Fors.

Namnet kommer från Realsbo gård, som under lång tid hörde till Garpenbergs bruk. Gården  var brukets sydligaste bergsfrälsehemman vars uppgift var att fungera som ”hästbytarställe” för malm- och koltrasporter till och från Garpenbergs, Brattfors, Klosters, Stjärnsunds, Dormsjös  och Långshyttans bruk  – vid sydliga transporter. Här fanns friska bäckar, stora häststallar och bodar.

Platsen ligger strategiskt i slutet av Åsgarns slättland och innan stigningen börjar upp mot Garpenberg på brukets marker. Förr gick huvudvägen här och inte som nu tvärs över dalens alla åkrar.

En fin, 2 kilometer lång stig, förbinder Realsbo med det andra intressanta reservatet här, nämligen Hässlen.

Domänverket blev ägare till Realsbo när man köpte Garpenbergs bruk 1913. Gården klövs i två delar och den vackra och betade Realsbo hage, askhagen i norr och all skog behölls av Domänverket. När betet upphörde på Realsbo hage 1945 beslöt Domänverket att göra hela området till Domänreservat, vilket skedde den 23 oktober 1946. Hela hagen om 19,5 hektar blev skyddad. Året därpå högg man bort all gran som skulle ”utrotas”.

Idag håller ädla trädslag som ask, på att återta den en gång helt öppna hagmarken.