Månadslotteri

Här kan du se om du har haft tur i månadslotteriet september 2014 – augusti 2015

Dragningslista manadslotteri 2014 2015

Beslut har tagits av styrelsen att vi skall lägga ner Månadslotteriet eftersom dagens penninghantering med kort osv, ingen har kontanter på fickan, ger ett betydande merarbete för vår lotteriansvarige, Inger Hendel.

Eftersom detta var sista dragningen i Åsgarns Månadslotteri tackar Inger Hendel och övriga i styrelsen alla som varit med under åren som gått.