Hässlens naturreservat

Hässlen är ett mycket intressant och besöksvärts naturreservat längs vägen mellan Brattfors och Horndal. Förmodligen var platsen från början ett högt beläget finntorp som Garpenbergs bruk förvärvade. Här har en familj levt på vad slåtterlandskapet kan erbjuda. Gården står fortfarande kvar och är ett populärt utflyktsmål

Den stora sevärdheten är det gamla och mycket stora beståndet av hasselbuskar. Förmodligen är de en rest från varmare tider – eller så har de helt enkelt planterat av Garpenbergs bruk för att ge råvara till ritkritor och spannar som tillverkades av just hassel. I vart fall trivs hasseln mycket bra i sitt gynnade läge på vad botaniker kallar ett sydväxtberg.

Omkring 20 par nötkråkor häckar i den intilliggande granskogen och livnär sig under vintern på hasselnötter, som de samlar och gömmer i förråd under hösten. På slåtterängen kan man bland annat hitta brudsporre, fältgentiana, darrgräs m.m. Under våren kan man njuta av en tät blåsippematta.

Hässlen ombildades från domänreservat till naturreservat 1996 och omfattar 11,5 ha.