Paviljongen

Projekt; Landsbygdens Flexibla Paviljong                                      

Beslut har tagits i styrelsen för Åsgarns Bygdegård, hösten 2017, att ansöka om EU-stöd för anläggande av en ny dansbana. Behovet av en  ny dansbana har uppkommit genom den utökade efterfrågan på arrangemang utomhus samt de lyckade midsommardanser som anordnas varje år. Vi har sett att framförallt två problem uppstått de senaste åren. Golvet på dansbanan har börjar svikta i och med att antalet besökare har vida överskridit ursprunglig prognos när dansbanan anlades. Det andra stora problemet som vi har, är det berömda vädret som ibland ställer till det. Vi har genom åren använt presenningar som ”tak” vilket ibland inte har varit så lyckat. Nu ansöker vi om medel för att anlägga en ny dansbana med ett fast plasttak.

Den planerade tidpunkten är att vi skall lämna in ansökan under januari 2018 till Leaderkontoret i Gysinge. Vid positivt svar därifrån skickas slutlig ansökan in till Jordbruksverket under våren 2018. Jordbruksverket har en behandlingstid på c:a 7-8 månader varför vi får svar om ansökta medel under hösten 2018. Efter det är tanken att riva gamla dansbanan under hösten 2018 och anlägga den nya under våren 2019 med planerad invigning till midsommardansen 2019. Slutarbetet och det slutliga projektavslutet beräknas till andra  kvartalet 2020 då en hel del återställningsarbete av markområdet samt producerande av avslutsdokument skall göras.

Har ni frågor eller funderingar i denna fråga, eller till och med känner att ni vill bidraga med antingen medel eller arbetskraft, kan ni prata med;

Leif            konstruktion/utseende        070/340 51 56

Roland      övriga frågor                       073/252 04 06

Vi kommer här löpande att informera om ärendets gång och även lägga ut de dokument vi arbetar med.

Steg 1;

Under hösten 2017 skickades ansökan Steg 1 in; ansokan jordbr 20180115

15 Januari 2018 antogs vår ansökan Steg 1; 2018-148 Bekräftelsebrev mottagen ansökan steg 1

Grillplats;

Vi har även inhandlat en grillplats till vår nya dansbana; Grillset Tärna PDF

Här tackar vi framförallt våra styrelsemedlemmar Leif Ekström som tillsammans med Gunwor Westlin ordnat ansökan om bidrag från Folkare Landsbygdsforum som även beviljats, 13.500:-.

Steg 2;

Från att vi fått godkännande av Steg 1 från Leaderkontoret i Gysinge arbetar vi just nu med att få godkännande av Steg 2. Vi som jobbar med detta är Roland – Karin – Leif – Bengt-Olof – Stig. Nedan följer de dokument som skall lämnas plus att vi löpande arbetar med kontakter, ex kommunen och Stora Enso, som förhoppningsvis kommer att ge referenser till vår ansökan. Vi har även sökt ett bidrag från Bygdegårdarnas Riksförbund på 10.000 som skall användas för att få hjälp med ansökan. Detta bidrag har även beviljats.

Under våren och försommaren har ett intensivt arbete pågått med alla dokument som skall in för en komplett ansökan. Nedan finns den ansökan som Leader samt Jordbruksverket har att ta ställning till. Nu har vi bara att avvakta och se hur, i första hand Leader ställer sig till denna ansökan och senare, om bifall ges från Leader, hur Jordbruksverket säger, bifall eller inte.

Dokument Steg 2;

ansokan steg 2 2018-06-20

Bilaga indikatorer

Bilaga Kompletterande uppgifter

Aktivitetsmall

Bilaga Grov Projektplan

Budgetmall steg 2

Bilaga Budgetmall Komplettering

Bilaga steg 2 invånare 2018-04-03

Nu har Leader Nedre Dalälven genomfört ett sk LAG-sammanträde där man går igenom samtliga inlämnade projekt och ger bifall eller ej. För vår del blev det ett JA, vilket ger att Leader ger sitt bifall till Jordbruksverket att behandla och i bästa fall godkänna vår projektansökan.

2018-148 Besked om beslut i LAG 2018-05-31 (1)

Idag, 2018-10-08, får vi ett samtal från Leader, Sofia Carlfjord, som har varit vår samordnare på Leader i Gysinge, om att Jordbruksverket har gett sitt bifall till vår ansökan.

Mer info kommer så fort vi kommer igång……

Dokumentsamling/Offertunderlag;

Dansbana offertunderlag

Mått på Dansbanan i Åsgarn

halleplasttak10_16mm