Biosfärområde

Biosfärområde

Åsgarn ligger mitt i ett nytt biosfärområde som heter Älvlandskapet Nedre Dalälven. Området är väldens artrikaste vid denna bredgrad och utsågs till biosfärområde av FN-organet Unesco i juni 2011. Det blev det tredje biosfärområdet i Sverige.

För mer information se; http://www.nedredalalven.se/nedredalalven/biosfaromrade/

Biosfärområden handlar om naturvård och hållbar utveckling på ett nytt sätt. Människor ska kunna bo och utvecklas i områden samtidigt som samhället kan testa ny kunskap och praktik när det gäller att hållbart hantera relationen mellan människan och naturen – att både bruka och bevara.

I Sverige är biosfärområden ett komplement till kultur- och naturreservat, nationalparker och andra utpekanden av områden med höga natur- och kulturvärden. Beslut om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det ger inte heller några inskränkningar av eller utökade krav på befintliga skyddade områden.