Beslut om projekt, Landsbygdens Flexibla Paviljong

Idag, 2018-10-08, får jag, Roland, ett samtal från Leaderkontoret i Gysinge, och vår handläggare, Sofia Carlfjord. Då jag vet att Jordbruksverket behandlar vår ansökan, är det med skräckblandad förtjusning jag lyfter på luren och undrar vad hon har på hjärtat. Jag behöver inte vara orolig. Det första Sofia börjar med att säga är ”grattis”. Sofia har precis fått information från Jordbruksverket att vår ansökan har behandlats och att Jordbruksverket har gett sitt bifall.

För mer information om projektet, gå in under fliken, Bygdegården – Projekt – Dansbanan.