Åsgarnsexpressen

 

Åsgarnsexpressen är att samarrangemang mellan Fors IK och Åsgarns Bygdegård och består av ett skidlopp som går på den gamla banvallen mellan Fors och Åsgarn.

Återigen tyvärr, Åsgarnsexpressen blir inställd även i år, 2017. I år har vi haft bra med snö och även välpreparerade skidspår som varit välbesökta med skidmotionärer. Men nu har Kommunen röjt längs med gamla järnvägsspåret och när man nu rensade bort fällda trän och sly kördes spåren helt ner och bort. Fors IK har haft möte där man konstaterat att nya spår inte hinner prepareras. Vi i Åsgarns Bygdegård ställer oss helt bakom detta beslut då kunskapen innehas av dessa personer. Vi får ta nya tag kommande år.

Tyvärr fick vi ställa in loppet 2015 och även i år, 2016, på grund av för dålig snötillgång vilket gjorde att det inte gick att preparera några skidspår.

Vi hoppas att 2015 blir ett år då snötäcket räcker till för att expressen skall bli av. I så fall en lördag i senare delen av februari.
Som vi hoppades har vi i år fullt med snö vilket ger att Åsgarnsexpressen kommer att genomföras enligt nedan.
Start vid Fors IP mellan kl 09-10.
Avgift vuxna 40 kr, barn 20 kr. Loppet går längs ”banan” från Fors till Åsgarns Bygdegård.
En sträcka på c:a 6 km med terräng som inte är speciellt kuperad. Tipsfrågor finns längs banan.
I bygdegården serveras kaffe till en kostnad av 30:- kronor och semlor så långt lagret räcker, saft finns också samt något för de som inte gillar eller kan äta semlor.  Prisutdelning sker utifrån tipskorten.
Ifall vi tvingas ställa in loppet kommer info om detta att finnas här på webb-sidan.
Men vi hoppas på att det ”bara är att köra”.

.