Ruben Forsberg har lämnat oss…

En nestor i Åsgarnsdalen har lämnat jordelivet. Ruben Forsberg var med och bildade vår bygdegårdsförening 1950. Han var drivande när Åsgarns gamla skolhus tio år senare omvandlades till bygdegård och under årtionden föreningens ordförande. Ruben var också ordförande för Dalarnas…