Lars Ottosson har lämnat oss..

LARS OTTOSSON HAR LÃMNAT JORDELIVET Lars Ottosson från Bondarvet har lämnat jordelivet, fredagen den 15 september 2017. Han var ännu mitt i sin gärning för familj, bygdegårdsförening och lokalsamhälle. Med brinnande intresse har Lars under årtionden engagerat sig i vår…