Idé-möte i Åsgarn

Torsdag 6 Oktober träffades ett fåtal medlemmar för Åsgarns Bygdegård´s årliga idé-möte. Här vill styrelsen bla få höra vad medlemmarna vill att vi skall syssla med i bygdegården, vilka kurser, möten, föredrag mm som vi skall försöka få till under året. På…