Kallelse till årsmöte, Åsgarns Bygdegård

Alla medlemmar i Åsgarns bygdegårdsförening kallas härmed till årsmöte Söndag 13 mars kl. 15.00 i Åsgarns bygdegård Ärenden enligt stadgar, bl.a. årsredovisning för 2015, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer, ombud till distriktsstämma och valberedning.…

Årsmöte

Årsmöte i Åsgarns Bygdegård kommer att hållas  Söndagen den 13 mars klockan 15.00. Årsmötet beräknas till c:a 45 minuter vilket innehåller sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter årsmötet serveras en kopp kaffe innan fiberinformation kommer att hållas med start 16.00.