Fiber kommer att byggas

Nu har Johan Lindström på ByNet låtit meddela att beslut har tagits av ledningsgruppen inom IPOnly att bygga ut fiber i Åsgarnsdalen enligt det prospekt som skickats ut. Beslutet togs i slutet av vecka 26 och redan har arbetet påbörjats…