Fiber kommer att byggas

Nu har Johan Lindström på ByNet låtit meddela att beslut har tagits av ledningsgruppen inom IPOnly att bygga ut fiber i Åsgarnsdalen enligt det prospekt som skickats ut. Beslutet togs i slutet av vecka 26 och redan har arbetet påbörjats…

Midsommar vid Kolarbo Skola

Kolarbo Skola inbjuder alla till att fira en gemensam midsommar vid skolan. Vi börjar med resning av midsommarstången klockan 13.00, medtag blommor så det blir en vacker stång. Grillar tänds klockan 18.00 där ni får laga er egna medtagna förtäring.…